Tilbuddene på denne hjemmeside er til denne målgruppe – og eleverne/de unge skal være i målgruppen. Det er dig som medarbejder i Vejen Kommune der vurderer om det er tilfældet.

Unge fra 13-25 år der har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det kan for eksempel være unge, der er anbragt på institutionen af de sociale myndigheder, og derfor ikke kan hjemgives, eller unge, der har så væsentlige eller sammensatte sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

En ung kan have særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, som gør, at den unge ikke skal sidde derhjemme. De som har behov for ekstra støtte og daglig kontakt bør betragtes som unge med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, selvom de normalt ikke ville blive betragtet som sådan.

Dette omfatter fx unge, som har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet. Det kan også være unge, som mistrives på grund af manglende nærvær. 

Det gør sig glædende for alle aktiviteterne, at man (AKT, forældre, kontaktperson, etc) gerne må følge de unge til aktiviteten, hvis man vurderer, at det skaber en bedre mulighed for aktiv deltagelse.

Ungecafe for særligt sårbare unge mellem 13-18 år

Ungecafe er et tilbud om samvær og social kontakt

Et tilbud fra ungdomsskolen til de særlige sårbare unge mellem 13-18 år i Vejen Kommune – og hvis du ønsker dette omkring din skole – så kontakt Søren Kruse 2618962/sorsk@vejen.dk

Det er i nedlukningsperioden særligt vigtigt at opretholde en tæt kommunikation mellem unge og fritidstilbud ift at opspore og agere proaktivt ift børn og unge, der vurderes at være udsatte og sårbare – og jævnfør nødpasningsbekendtgørelsen er følgende grupper børn og unge undtaget nedlukning:

·        Unge med helt særlige sociale eller pædagogiske behov, herunder også begrundet i forholdene i hjemmet.

·        Unge, som har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet. Det kan også være unge, som mistrives på grund af manglende nærvær

Derfor tilbyder vi i Vejen Ungdomsskole følgende…

Hvad og hvornår

Lige nu er der åbent:

Onsdage i tidsrummet 9.00-17.30 på Basen, Vejen Ungecenter (kælderen), Askovvej 7, 6600 Vejen

Torsdage i tidsrummet 13-16 i Holsted Aktivitetshus

Vi har dygtige og fantastiske medarbejdere klar i hele tidsrummet, til at give vores særligt sårbare unge en god og nærværende dag.

Der er plads max 20 unge (alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen overholdes).

Hvem
Unge fra 13-25 år der har helt særlige sociale, eller pædagogiske behov. Det kan for eksempel være unge, der er anbragt på institutionen af de sociale myndigheder, og derfor ikke kan hjemgives, eller unge, der har så væsentlige eller sammensatte sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, at de kan profitere af Ungecafeen.

En ung kan have særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, som gør, at den unge ikke skal sidde derhjemme. De som har behov for ekstra støtte og daglig kontakt bør betragtes som unge med særlige sociale, eller pædagogiske behov, selvom de normalt ikke ville blive betragtet som sådan.

Dette omfatter fx unge, som har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet. Det kan også være unge, som mistrives på grund af manglende nærvær. 


Til de unge/forældre:

UNGECAFE for unge mellem 13-18 år i Vejen Kommune.

Ungecafeen er et sted, hvor du kan komme og slappe af, få en snak med de voksne, deltage i forskellige aktiviteter, arrangementer og selvfølgelig komme og hygge sig i et trygt ungemiljø.

Hvad der skal ske i Ungecafeen, er du selv med til at bestemme – og hvis du er blevet nysgerrig på hvad Ungecafeen er for noget, er du altid velkommen til at komme forbi på besøg én dag, og se om Ungecafeen er noget for dig.

Ungecafeen er ikke åben i vinterferien.

Du kan kontakte Søren Kruse for yderligere information; Søren Kruse – 2618962/sorsk@vejen.dk

Hvis du har symptomer på Covid 19, skal du ikke møde op.  Du kan læse mere om symptomerne her: https://www.sst.dk/da/corona/covid-19-og-ny-coronavirus/symptomer-paa-covid-19
Ungdomsklub omkring MMA på Basen, Vejen Ungecenter

Vi tilbyder klub omkring MMA til unge i Vejen, her er fokus på fysisk aktivitet med afstand og fællesskab. Vi har få pladser tilbage. 

Træning:  Mandag og onsdag kl 18-20.

(Vi overholder naturligvis de angivende retningslinjer for Covid-19.)

Kontaktperson

Christian Storm, 21579246 // CSJ@vejen.dkKlub Markfræs

Klub Markfræs holder åbent tirsdag kl 18 30 til 21 00

Vi hygger

Vi laver biler på værkstedet

Vi kører med fjernstyrede biler

Vi bygger små ramper til fjernstyrede biler

Vi drikker varm cacao

Vi kører på slæde i slæde i sneen

Kontaktperson – Niels Dammeyer 22232426// ND@Vejen.dk
Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.