Ordensregler

 Ordensregler 

.

Formål med ordensregler

Ungdomsskolen skal sørge for, at alle elever kan trives, og at undervisningen finder sted i god orden. Ordensregler skal medvirke til at danne det bedste udgangspunkt for elevernes læring og den enkelte elevs trivsel i Ungdomsskolen.

1)       Man skal tage hensyn til hinanden.

2)       Provokerende attituder, hårdt sprog, trusler, uhensigtsmæssige opførsel eller lignende accepteres ikke i nogen form!

3)       Eleverne har ansvaret for hinanden og for skolens materialer, inventar og bygninger.

4)       Skolen gør erstatningskrav gældende, hvis noget ødelægges.

5)       Eleverne må forlade skolen i frikvartererne.

6)       Alle rydder op efter sig selv!

7)   I skoletiden kan skolens personale altid inddrage telefoner/tablets, hvis disse ikke er forenelige med undervisningen, eller det er nødvendigt for undervisningssituationen.

8)   Eleverne er ansvarlig for egne værdigenstande.

9)   Skolen har ingen forsikring, som dækker eleverne, så eleverne skal selv være forsikret i alt, hvad de laver!


Hvis ordensreglerne ikke overholdes henvises der til: Undervisningsministeren fastsætter almindelige regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne. De nærmere regler om gennemførelse af skolens ordensregler er herefter fastsat i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (BEK nr. 697 af 23/06/2014).


COVID19


Ungdomsskolen har følgende retningslinjer, så vi minimerer risici for smittespredning på vores hold og i vores klubber.


GÆLDER ALLE UNGE:

- Hvis du har symptomer på Corona

- eller hvis du er sendt hjem i selvisolation fra skole eller andet,


SÅ MÅ DU IKKE MØDE OP I KLUB ELLER TIL FRITIDSTILBUD


Når du kommer til fritidsaktivitet:

1.      må du ikke have former for symptomer på Corona, og du må heller ikke være sendt hjem i selvisolation

2.      du skal vaske hænder og spritte af, når du kommer ind

3.      du skal holde afstand på 1 m.

Når aktiviteten er slut: håndvask og afspritning af hænder, inden du går ud


Yderligere retningslinjer for gaming:

Efter brug (også hvis du skifter et tastatur ud undervejs):

tørres tastatur og mus af med en spritholdig klud

sprittes gamerstol af 

alle flader, hvor du har siddet, sprittes af med en forstøver


Underviser spritter dørhåndtag mm. af

I stedet for sprit, kan der benyttes sulfovandYderligere retningslinjer for værksteder:

Alle deltagere og voksne får udleveret et sæt handsker med belægning i håndfladen og fingrene, og skal sørge for at medbringe dem hver gang.

Benyt de udleverede handsker så meget som muligt. Hvis du ikke har handsker med, skal du afspritte ALT, som du rører ved, inden du lægger det fra dig.

Når du går til pause og slutter undervisningen, spritter du det/de stykke(r) værktøj, redskaber, bildele af, du er i gang med at benytte, specielt hvis du ikke benytter handsker.

Ved afslutning hjælpes alle med at spritte det/de stykke(r) værktøj, redskaber, bildele af, som har været i brug i løbet af dagen/aftenen, og som ikke blev taget i første omgang, - specielt de dele, som er benyttet uden handsker.

I stedet for sprit, kan der benyttes sulfovandYderligere retningslinjer for undervisning:

Når du er færdig med undervisning, sprittes de enkelte dele af, enten med en spritholdig klud eller en spritforstøver, ligesom berørte overflader sprittes af.

I stedet for sprit, kan der benyttes sulfovandYderligere retningslinjer for klubber:

Når du er færdig med en aktivitet i klubben, sprittes de enkelte dele af med en spritholdig klud en en spritforstøver, ligesom berørte overflader sprittes af.

I stedet for sprit, kan der benyttes sulfovand.

Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.