MBU

MBU - Motivation, Bevægelse og Udvikling 

MBU er et unikt opkvalificerende individuelt tilrettelagt og afklarende forløb, hvor borgeren får genskabt stabilitet i hverdagen og får en forståelse af deres egen livssituation, og de mønstre som forhindre dem i, at have succesfuld tilknytning til arbejdsmarkedet, eller uddannelse.


Borgeren tilegner sig værktøjer, til at løse egne problematikker på en måde, så deres egen motivation, trivsel, læring, udvikling og selvforståelse øger deres ressourcer, og psykiske robusthed, til at kunne klare deres videre færden ud i livet, og ikke mindst uddannelsessystemet, uden hjælp fra det offentlige system. 


Målet og Målgruppen...

Målet med MBU er, at få skabt den bedst mulige helhedsindsats for borgere med barrierer. De unge får, gennem den daglige struktur og gruppesamtaler, redskaber til hvordan de på bedste vis kan komme videre i uddannelse eller arbejde. 


Målgruppen er unge mennem 18-30 år – unge på uddannelseshjælp, udvalgte unge på integrationsydelse og ressourceforløbsmodtagere under 30 år; som det af forskelligartede årsager ikke er lykkedes at færdiggøre Uddannelse eller fastholdelse sig på arbejdsmarkedet

Visitation... 

·         Borgeren bliver tilbudt en visitationssamtale i MBU af sin sagsbehandler.

·         Sagsbehandler tager kontakt til Lotte Skouboe og bestiller tid til visitationssamtale.

·         Der afholdes visitationssamtale med den borger- som kan medbringe sagsbehandleren el. mentor (forældre hvis det ønskes)


Formålet med en visitation er, at sikre den borgeren er motiveret og ønsker en forandring som sigter mod beskæftigelse eller uddannelse. Visitationssamtalen er en dybdegående samtale hvor det skal afklares om   borgeren er villig til at arbejde med egen indre dynamikker og er et match til at kunne profitere af et gruppeforløb i MBU.


Hvis det til visitationssamtalen vurderes at borgeren (grundet adfærd og personlighedsstruktur) ikke er et match, vil Ungdomsskolen give en tilbagemelding til sagsbehandleren, om de eventuelle barriere der ses, og hvorvidt sagsbehandleren skal sigte efter, at borgeren skal udredes/behandles via psykiatrien eller en vurdering af, hvorvidt borgeren rent kognitivt ikke kan omsætte / reflektere i forhold til arbejdet med mestring og derfor har brug for et andet tilbud.  


Forløbet...


Som grundindhold kommer borgeren igennem følgende temaer under deres indskrivning – derudover laves der en individuel status hver 3 mdr.


-          At være i kontakt med egne problematikker, 

-          Opgivelse, ikke at blive ved med at stille op til en fiasko, ændre egen adfærd og tankemønstre

-          Behov, opmærksomhed på sig selv og egne behov

-          Tage stilling/ tage ansvar

-          Motivationsarbejde

-          Konfliktløsning, at være i offensiven, grænsesætning

-          Systematisk færdighedstræning (løsningsfokuseret kognitivt arbejde)

-          At tage lederskab over eget liv, mål og læring (arbejde med selvværdet)

-          Kommunikation og samtaleteknik (at kunne adskille sig fra andre og stå på egne ben)

-          Omsorg, egenomsorg og betydning

-          Tilknytning (forstyrrelse)

-          Selvværd contra selvtillid

-          Mig og min struktur

-          Ansvarlighed

-          Grænsesætning i netværket og familie

-          Behov

-          Vrede, sorg og glæde

-          Seksualitet

-          Fundament – hvem er jeg

-          At skabe mit nye jeg


Kontakt...


Certificeret Psykoterapeut MPF

Lotte Skouboe

Mobil 232621031


Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.