UngVejen

UngVejen har mange muligheder, som kan bringe den unge tættere på job og uddannelse, og vi har meget at tilbyde gruppen fra 14 – 30 år!

 

I Vejen Kommunes kommunale ungeindsats, UngVejen tager vi altid udgangspunkt i den unges resurser, kompetencer og ejerskab til egen fremtid, – og at vores unge skal lykkedes gennem en sammenhængende indsats, hvor der er positive og forpligtende relationer. Vi har fokus på styrker og kompetencer og tager altid udgangspunkt i ressourcer og kompetencer i fællesskabet, hos den unge, familien og netværket.

 

Vi ønsker med dette at skabe et fundament for et helhedsorienteret samarbejde rettet mod uddannelse og beskæftigelse. Vores medarbejdere samarbejder med den unge, og hovedfokus er at give støtte til den unge i at realisere sin uddannelsesplan med henblik på uddannelse eller beskæftigelse, – og vi ønsker at have et konstant fokus på fællesskaber omkring alle kommunens unge, der bidrager til at styrke deres selvværd, livsglæde og trivsel. 

 

Vejen Ungdomsskole

Formål med tilbuddet

§ 1 i Ungdomsskoleloven: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Hvem (hvilke unge kan få gavn af tilbud/målgruppe)

Alle unge fra 13-25 år i Vejen kommune kan melde sig til Ungdomsskolens aktiviteter og klubber.

Hvad (indhold)

Indholdet i Ungdomsskolens tilbud dækker både klubber rundt i kommunen, samt hold, som de unge melder sig til, og dette tilbud præsenteres for alle unge på 7.-10. årgang. Der er også mulighed for at målrette aktiviteter til mindre grupper af unge, som enten selv vælger at foreslå en aktivitet, eller ”prikkes” til deltagelse, gerne sammen med unge fra normalområdet

Hvordan (kontaktoplysninger)

Ungdomsskolens kontor 79965690, ung@vejen.dk

Mikkel Lund - miklu@vejen.dk - tlf. 21640745.


 

SSP

Formål med tilbuddet

SSP´s hovedopgave er først og fremmest en kriminalitetsforebyggende indsats.  

Hvem (hvilke unge kan få gavn af tilbud/målgruppe)

Alle unge i Vejen kommune. (Aldersgruppen kan ikke fastsættes præcist, da  børn og unge udvikler sig forskelligt) 

Hvad (indhold)

SSP tilbyder oplæg til skoleklasser, forældregrupper, faggrupper,  sparring og individuel rådgivning. 

Hvordan (kontaktoplysninger)

SSP konsulenterne:

Søren Kruse - sorsk@vejen.dk - tlf. 29 21 49 47

og

Keld Bjørbæk - ksbj@vejen.dk - tlf. 40 36 29 59

 

Fritidsvejlederne fra Integrationen - Alle unge

Formål (formålet med tilbuddet)

For nogle børn og unge kan der være lang vej fra ønsket om deltagelse, til at det reelt lykkedes for dem at starte op i fritidsaktiviteter. Der kan være forskellige udfordringer afhængig af, hvilket kendskab forældrene har til fritidsaktiviteter, om man behersker det danske sprog og hvilken fritidsaktivitet barnet starter til f.eks.

·        Forståelse for, at man skiftes til at vaske fodboldtøj.

·        Hvordan man melder sig til kampe og kørsel.

·        Hvordan man får betalt kontingent.

·        Ect.

Hvem (Hvilke unge kan få gavn?/målgruppe)

Børn og unge i alderen 1-25 år

Hvad (Indhold)

Familie og fritidskonsulenter fra IUC kan kontaktes, når børn og unge har brug for en håndholdt indsats for at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Vi kan kontaktes og kommer gerne og fortæller om fritidsaktiviteter og hvad vi kan hjælpe med.

Der ydes bl.a. hjælp til:

·        at afdække hvilken aktivitet de gerne vil gå til.

·        Tilmelding til aktiviteten.

·        Vejledning til forældrene om vigtigheden af at deltage aktivt i børnenes aktiviteter.

·        Ansøgning om økonomisk hjælp til kontingentbetaling.

·        Håndholdt indsats - følges første gang til aktiviteten, så vidt muligt sammen med forældrene.

·        Opfølgning på om at barnet møder op til aktiviteten.

Hvordan (kontaktoplysninger)

Familie og fritidskonsulenter ved IUC:

Lars J. Hansen mail: ljh@vejen.dk tlf. 51779110

Søren P. H. Nielsen mail: sphn@vejen.dk tlf. 20368555

 

 

Jobcenter - Team Ung

Formål med tilbuddet

Via en håndholdt indsats fastholde unge i alderen 17-30 år i job og uddannelse. At flere unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed bliver selvforsørgende. Undgå at de ender på uddannelseshjælp/kontanthjælp. Foregår i tæt samarbejde med Vejledning Vejen.

Hvem:(hvilke unge kan få gavn af tilbud/målgruppe)

Unge mellem 17-30 år, hvor der er tilknyttet mentor/støtte kontakt person, samt 18-30 årige, som er i gang med uddannelse og er på SU – henvises ofte af Jobrådgiver eller Vejledning Vejen. Der hvor det giver mening.

Hvad (indhold)

Vi ønsker at udvikle bedre og mere effektive metoder for de unge i overgangen fra ungdomsuddannelse, så flere unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed blive selvforsørgende. Håndholdt støtte i forhold til fastholdelse, motivation, og troen på den unge mht. at gennemføre uddannelse, samt udnytte  egne ressourcer med henblik på at få et mere selvstændigt og meningsfuldt liv.

Understøtte hvilke behov og ønsker til støtte og omsorg den unge har. Inddrage samarbejdspartnere, hvis det er relevant.

Stabilitet og struktur i hverdagen. Psykiske, sociale, misbrugs- og familiemæssige problemer

Pædagogisk støtte i form af samtaler og interventioner. Målet er, at bekymringen for den unges trivsel mindskes eller forsvinder.

Fokus på at styrke den unges beskæftigelsesmæssige muligheder. Støtte til f.eks. struktur i hverdagen, forbedring af livsstil og andet, der blokerer for udvikling af arbejdsevnen. Yder støtte i forhold til tilmelding uddannelse, søge su, økonomi/skat, søge bolig, motion, livshistorie. Forsøge at støtte den unge i at mestre og håndtere barrierer. Støtte i forhold til at inddrage interne og eksterne samarbejdspartnere ved behov

Hvordan (kontaktoplysninger)

Thomas Dinnesen

Ungdomsuddannelses-mentor

thdi@vejen.dk

Telefon: 29659885

eller

Linda Paamand Jensen,

Ungdomsuddannelsesmentor, Jobcenter Vejen Kommune

lpj@vejen.dk

tlf: 23351934

 

Talentudviklerne

Formålet med tilbuddet

At støtte de unge, så de får en god start på voksenlivet.

Talentudviklerne kan støtte unge i Vejen kommune til at finde vej mod et større netværk, studiejob, fritidsaktivitet, uddannelse, trivsel mv., ved at være positiv undersøgende på de unges talenter. Alle har et talent! 

Hvem:(hvilke unge kan få gavn af tilbud/målgruppe) 

Målgruppen er alle unge i Vejen kommune i alderen 13-25år.

Unge der ikke i forvejen er dækket ind af andre større indsatser

Hvad (indhold)

Vi støtter de unge i hverdagens udfordringer. Dette kan f.eks. være pres i skolen, udfordringer i hjemmet, manglende netværk, trivsel generelt, ønske om studiejob, hjælp til at finde uddannelseretning eller praktikker mv.

Hvordan (kontaktoplysninger)

Talentudviklerne i Vejen kommune er: 

Khaled Marwan EL-Masri

Mobil:24669434

Mail: khael@vejen.dk

Pernille Nisbeth-Hansen

Mobil:24594349

Mail:pnisb@vejen.dk

 

 

 
Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.