SSP

Kriminalpræventive indsatser i Vejen Kommune

Hvad er SSP?

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører.

Formålet med SSP er at skabe nogle hensigtsmæssige samarbejdsrammer for at fremme god trivsel, samt forebygge børn og unges problemer omkring kriminalitet.
Disse rammer dannes af personer, som er tæt på deres hverdag og øvrige fagfolk.

Formålet med samarbejdet er at opbygge et kommunalt og lokalt netværk med stort lokalkendskab. Fokus er på det kriminalitetsforebyggende arbejde.
Den kommunale SSP-struktur fungerer som en samarbejdspartner til det kriminalpræventive arbejde i politiregi (Kredsråd, Lokalråd og Lokalråd+).

Alle kan henvende sig til SSP vedrørende et barn/en ung og du kan altid få kontakt til vores SSP-konsulenter på et af følgende numre:


 

Mads Ulf Hansen           24 43 07 55

Keld Bjørbæk                 40 36 29 59

 
 
 

SSP i Vejen Kommune

I Vejen kommune er SSP organiseret under Ungdomsskolen.

Gennem SSP-samarbejdet i kommunen arbejder vi med at fremme god trivsel, samt at forebygge kriminalitet og misbrug blandt alle børn og unge.
Vores indsats er helhedsorienteret, og vi inddrager i høj grad den unges netværk i samarbejdet. På den måde sikrer vi den bedste fysiske, psykiske og sociale trivsel.

Vi vil gerne skabe kontakt med de unge, og vi inviterer til dialog med både dem og deres netværk. Den positive kontakt opnår vi blandt andet ved at være synlige i gadebilledet, på skoler, i klubber og i det hele taget ved at være til stede, hvor de unge færdes – og naturligvis med en særligt målrettet tilstedeværelse, når smågrupperinger bliver særligt tydelige på lokale områder. Det er et vigtigt for os at være i tæt dialog med de unge, skolerne og de unges netværk, så vi kan hjælpe bedst muligt.

For at sikre et godt forebyggende arbejde er vi i tæt dialog med politiet, Vejledning Vejen, Jobcenter Ung, skolerne, klubberne, ungdomsskolen, integration, samt det omgivende samfund, så vi i samarbejde med den unge og den unges netværk kan skabe værdifulde og meningsfulde fællesskaber.


 

SSP-konsulenterne har bl.a. til opgave at:

  • Stå for den generelle forebyggelse, samt udbrede kendskabet til risici ved indtagelse af alkohol og stoffer og eks. problemer vedrørende færden på digitale medier.
  • Skabe dialog, fællesskab og netværk for alle unge i Vejen Kommune.
  • Være aktivt opsøgende ved eventuelle Hotspots.
  • Være et tilbud til den unge og deres familier, såfremt der er opstået problemer, der er for svære at bære alene.
  • Deltage i God løsladelse og Exit-programmer.


 

Det juridiske grundlag
Lovgivningen giver mulighed for, at der udveksles specifikke oplysninger i SSP-regi, hvis det er til gavn for det kriminalpræventive arbejde.

Det beskrives i Retsplejeloven §115 samt Serviceloven §49A



 SSP's arbejde er tredelt
 

Opbyggende og forebyggende indsatser:

 

Opsøgende arbejde 


•       Besøg på kommunens overbygningsskoler og FGU skolen - min 1. gang hver anden uge – eller efter behov

•       Besøg i, og omkring, Ungdomsskolens klubber - min 1. gang hver måned - eller efter behov

•       Besøg og dialog med Vejen Kommunes ungdomsuddannelser

•       Markfræs, MMA, vores værksteder - efter behov

•       Synlighed ved Sidste skoledag, Blå Mandag, byfester etc.


 

Generelle opbyggende og forebyggende indsatser

•       Råd og vejledning

•       Samarbejde om kriminalpræventive SSP-projekter

•       Antiradikalisering


 

Deltagelse i diverse mødefora og netværk

•       SSP Kreds Syd-og Sønderjylland 

•       SSP Kreds Syd-og Sønderjylland (Lederforum)

•       IKI møder

•       Fagudvalg under SSP-Samrådet (Digital dannelse)

•       Ad hoc møder på folkeskoler, opholdssteder, etc. 

•       Lokalråd+ møder


 
 

Foregribende indsatser
 

Betalt praktik efter skole

Formidling af ”fritids/praktikjobs” – Jobdusør eller Fritidsdusør

Reagere ved kontakt fra forældre, skole, politi, etc.

Tværfaglige indsatser, hvor SSP bliver indkaldt til sparring

Forældresamarbejde, familierelateret arbejde evt. forældrerådslagning

Markfræs, MMA, andre Ungdomsskole- og fritidsaktiviteter

Bistand/sparring med skolerne

Sommerlejr

Opsøgende arbejde
 


 

Indgribende indsatser
 

Deltage som repræsentant ved:

  •   Bekymringssamtaler ved politiet
  •   Underretningssamtaler med Børn & ungeenheden


 

 

Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101



Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.