Vejen Ungdomsskole 

Vejen Ungdomsskoles sekretariat og ledelse er placeret på Basen, Askovvej 7, 6600 Vejen og består overordnet af følgende:


Fritidstilbud 

  • Fritidsundervisning, events, ture og rejser

Ungdomsklubber

Heltidsundervisning 

  • MBU Ung
  • MBL 
  • Modtagerklasse


På Vejen Ungdomsskole tænker vi langsigtet, systematisk, kontinuerligt og samtidigt. Vi har en spændevide i vores skole, som strækker sig fra en del tidlig indsats i grundskolen til unge på 25 år i et mangefagligt miljø, hvor vi i tæt dialog med vores samarbejdspartnere altid har fokus på, hvilke tilbud vi kan stille til rådighed, så vores målgruppe hjælpes og inspireres til at blive klar til beskæftigelse eller uddannelse.

Vi arbejder altid efter at skabe værdifulde fællesskaber og få unge på kanten af fællesskabet ind i fællesskabet.


Vejen Ungdomsskole giver kommunens unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.


Vi er med til at sikre, at flere af kommunens unge får et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Vi har i på tværs af vores tilbudsrække tiltag, der i høj grad leverer dette, og vi kan med stor faglighed tilrettelægge sammenhængende og helhedsorienterede indsatser til at skabe unikke og fleksible tilbud, der kan tilgodese de behov, der efterspørges.


På Vejen Ungdomsskole vil vi skabe autentiske, effektive og relevante forløb, – og Vejen Ungdomsskole er en del af målsætningen om, at de unge på både kort og lang sigt, på tværs af kommunale enheder får iværksat nye aktiviteter og tilbud efter lovgivningerne. Dette i forhold til den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen.


Vi har blandt vores medarbejdere i Ungdomsskolen en høj faglighed, der kan blive en støtte i overgangen fra ung til voksen – og hjælpe unge på kanten af fællesskabet, ind i fællesskabet igennem autentiske, relevante og fantastiske forløb, hvor vi giver den unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Dette er med et ressourcefokus på de unge, samt indsatserne bygges på de unges styrker.


I forhold til person/tingskader i forbindelse med brug af Ungdomsskolens tilbud, vil det være ens egen forsikring, der skal kontaktes, da Vejen Kommune ikke tilbyder forsikring i forhold til enkelt skader. 


Afdelingsleder:

Mikkel Lund

Ungdomsskolen, Vejen Kommune

Askovvej 7, 6600 Vejen

Tlf.: 21640745

Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.