Heltidsundervisning

Heltidsundervisning

Heltidsundervisning på ungdomsskoler


Elever på en ungdomsskole, der tilbyder heltidsundervisning, kan gå til folkeskolens prøver. Hvis ungdomsskolen ikke holder folkeskolens prøver, kan eleverne aflægge prøve som privatister. For mere information herom henvises til siden om at aflægge prøve som privatister.

Ungdomsskoler, der underviser elever på 8., 9. og/eller 10. klassetrin i et heltidstilbud og ikke holder folkeskolens prøver fra og med det følgende skoleår, skal senest den 15. juni hvert år informere Kontor for Prøver, Eksamen og Test om det.


Enkeltfag og udtræksfag

Elever, som undervises i enkelte prøvefag på en ungdomsskole, kan tilmeldes til folkeskolens prøver i de pågældende fag. Enkeltfag er ikke en del af de bundne prøver, og der laves ikke udtræk i enkeltfag.
Ungdomsskoleelever, der følger en prøveforberedende undervisning, bestemmer således selv, om de vil aflægge prøve i et udtræksfag uafhængigt af, om faget udtrækkes til prøve.

Eleverne kan få enkeltfag fra ungdomsskolen på deres prøvebevis. Læs mere om bevis.


Prøver i 8. klasse på en ungdomsskole

Prøverne i håndværk og design og madkundskab kan aflægges efter afsluttet undervisning i 8. klasse. Dette forudsætter, at ungdomsskolens leder vurderer, at prøvekravene opfyldes.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen § 9 og § 15.Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.