MBU Ung

MBU - Ung

Motivation, Bevægelse og Udvikling

MBU-Ung er for de unge der af forskellige årsager ikke har været i skole gennem kortere eller længere tid, også for dem, hvor det har udviklet sig til skolevægring. MBU-Ung har til formål, at tilbyde samt fastholde de unge, der er i mistrivsel, et sammenhængende gruppeforløb, der vil styrke deres livskvalitet.


Et gruppeforløb i en lille gruppe, som vil give dem en følelse af fællesskab samt et sted at høre til.


Gennem gruppebaseret samtaler, psykoedukation, undervisning, og pædagogiske tiltag, arbejdes der med egne oplevelser og udfordringer, og de unge vil derigennem opnå en større forståelse af sig selv og andre.

Dette vil for flere unge være at bevæge sig ud på ny grund, men de vil hurtig opdage, at det ikke er farligt, og at de ikke er alene med deres udfordringer.


Vi vil tage på enkelte ture, og der er mulighed for, at vi kan lave forskellige aktiviteter, som de unge er optaget af.


Gruppeforløb virker, fordi den måde vi forstår os selv på, er påvirket af vores omgivelser, og deres måde at reagere på. Andres fortællinger har ofte en stor indflydelse på vores eget liv, især når det drejer sig om personer, som ligner en på nogle områder. De unge spejler sig i hinandens fortællinger, og det vil få dem til at føle sig mindre ensom med egne udfordringer. De vil opleve, at blive en del af noget større, og dermed ikke føle sig alene i verden. Det er meget normal at tro, at man er den eneste der kæmper med netop ens udfordringer, derfor er det befriende at opleve, at andre også har lign udfordringer. Alle unge er forskellige, og derfor tackler de også deres udfordringer forskelligt. Dette drager man også nytte af i et gruppeforløb.


MBU-Ung bidrager til motivation, bevægelse herunder trivsel samt udvikling. De indgår i et afklarende forløb med stabilisering og grænsesætning, hvor der arbejdes koncentreret og målrettet mod bedre psykisk robusthed.


Vi tilbyder et opkvalificeret og afklarende forløb, og tilstræber at de unge får skabt/genskabt stabilitet i hverdagen, samt får en forståelse af deres egen livssituation/mistrivsel. Når de tilegner sig værktøjer til at løse egne problematikker, øges deres ressourcer og psykiske robusthed. Målet er, at de vil være bedre stillet, til at kunne klare deres videre færden ud i livet og ikke mindst på skole/uddannelsesområdet.


Indhold...


Som grundindhold kommer den unge igennem følgende temaer:

·         ”Livets træ” (livshistorie)

·         Følelser som glæde, vrede, skyld, skam, sorg mm

·         Hjernens opbygning

·         Mentalisering

·         Overlevelsesstrategier

·         Adfærdsmønstre/tankemønstre

·         Behov-opgivelse

·         Ansvar/eget ansvar

·         Motivationsarbejde

·         Konfliktløsning

·         Grænsesætning i familie og netværk

·         Kommunikation

·         Omsorg/egenomsorg

·         Tilknytning

·         Selvværd/selvtillid

·         Mindfulness

·         Seksualitet

·         Mit nye jeg-agenthed


Igennem gruppe arbejdet kommer vi i berøring med de 7 positive karakter træk, og de vil på forskellig vis inddrages som fokuspunkter:

·         Nysgerrighed (prøv, se og lær)

·         Optimisme (tro på det)

·         Taknemmelighed (Bare sig tak)

·         Social intelligens (bedst sammen)

·         Vedholdenhed (giv aldrig op)

·         Engagement (brænd for det du vil) Selvkontrol (tæl til 10)


Målet og Målgruppe...


Tilbud om bedst mulig helhedsindsats for unge i mistrivsel. Målet er, at de efter endt grubbebehandling, har opnået ressourcer samt større psykisk robusthed, så de er i mere trivsel. De vil være bedre stillet til at klare deres videre færden ud i livet, og ikke mindst komme videre ud i skole/uddannelsesverden. 


Unge i alderen 14 til 18 år. Unge der af forskellige årsager er i mistrivsel, og derfor ikke lykkedes med at være i et skole/uddannelses forløb.

Unge der har isoleret sig hjemme, fordi de har ondt i livet, og ikke føler sig gode nok. Dem som er angste og føler sig alene i verden. Dem som har opgivet sig selv, og ikke længere magter at stille op til en fiasko. Dem som vil have god gavn af et tilbud, hvor de selv er i centrum. Hvor deres selvværd øges, og de opnår en større agenthed i eget liv, og dermed får lyst til at tage sig selv og sin situation alvorlig.

Vi tager ikke unge der er i aktiv misbrug, men vi venter gerne på dem. Vi kan ikke tilbyde den nødvendige ressource, til de unge der har udfordringer med ud afreagerende adfærd.


Kontakt

Mai-Britt Toksvig

Telefon: 24240274

Ungekonsulent/psykoterapeut MPF

Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7, 6600 Vejen 

Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.