Ordensregler

 Ordensregler 

Formål med ordensregler

Ungdomsskolen skal sørge for, at alle elever kan trives, og at undervisningen finder sted i god orden. Ordensregler skal medvirke til at danne det bedste udgangspunkt for elevernes læring og den enkelte elevs trivsel i Ungdomsskolen.

1)       Man skal tage hensyn til hinanden.

2)       Provokerende attituder, hårdt sprog, trusler, uhensigtsmæssige opførsel eller lignende accepteres ikke i nogen form!

3)       Eleverne har ansvaret for hinanden og for skolens materialer, inventar og bygninger.

4)       Skolen gør erstatningskrav gældende, hvis noget ødelægges.

5)       Eleverne må forlade skolen i frikvartererne.

6)       Alle rydder op efter sig selv!

7)   I skoletiden kan skolens personale altid inddrage telefoner/tablets, hvis disse ikke er forenelige med undervisningen, eller det er nødvendigt for undervisningssituationen.

8)   Eleverne er ansvarlig for egne værdigenstande.

9)   Skolen har ingen forsikring, som dækker eleverne, så eleverne skal selv være forsikret i alt, hvad de laver!


Hvis ordensreglerne ikke overholdes henvises der til: Undervisningsministeren fastsætter almindelige regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne. De nærmere regler om gennemførelse af skolens ordensregler er herefter fastsat i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (BEK nr. 697 af 23/06/2014).Vejen Ungdomsskole

Askovvej 7
6600 Vejen
Telefon 7996 5690
Email ung@vejen.dk

CVR: 29189838
EAN: 579 800 54 04 101Persondatapolitik

Social Media

Formål

Ungdomsskolens formål er at sikre, at alle unge mellem 14-25 i Vejen Kommune, har mulighed for at have en aktiv og social fritid. Vores fokus er at favne bredt, og vi følger med i hvad der rører blandt de unge lige nu, samtidig med, at vi dygtiggør os indenfor unge med vanskeligheder, hvad enten det er psykisk, mentalt eller socialt.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskolerne, Vejledning Vejen, AKT, misbrugskonsulenten og SSP, de lokale foreninger og erhvervslivet for at sikre, at vi er det sted den unge kan blive mødt med sit behov, og blive hjulpet eller guidet videre.